Wiosną 1944 roku Sanitariat został zreorganizo...

 • NO
 • Wiosną 1944 roku Sanitariat został zreorganizowany i przemianowany na Centralny Wydział Sanitarny przy Sztabie Głównym Armii Ludowej. Na czele wydziału staje Jan Wolański a jego zastępcą: Jerzy Suchanek, który zajmuje się sprawami pomocy lekarskiej i zaopatrzenia. Irka Herbst przejmuje sprawy szkoleniowe, a lekarzem miasta stołecznego zostaje Ryszard Komornicki. Warszawą podmiejską zajmuje się Stanisław Sierpiński, a Helena Wolf została inspektorem sanitarnym. Tym samym praca wydziału sanitarnego nabrała planowego i zorganizowanego charakteru.

 • 1944-00-00
 • underground activity
 • Polish underground movement , Jewish underground movement , contacts with other Jews , acquaintances
 • 34
 • Related people:

  • Sierpiński Stanisław

   Stanisław Sierpiński urodził się jako Wiktor (Wigdor Nusym) Margulies w Nastaszowie, powiat Tarnopol we wschodniej G...

  • Beker Icek

   Znajomy Stanisława Sierpińskiego z konspiracji. Pracował u Kempistego na ul. Świętokrzyskiej.

  • Suchanek Jerzy

   Współpracownik z sanitariatu GL Stanisława Sierpińskiego.

  • Wolf Hanka

   Znajoma Stanisława Sierpińskiego. Stała na czele sanitariatu GL.

  • Herbst Irena

   Znajoma Stanisława Sierpińskiego. Zaangażowana w pracę sanitariatu GL.

  • Komornicki Ryszard

   Współpracownik z sanitariatu GL Stanisława Sierpińskiego.

  Related places: