Warecka From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Warecka
  • 10
  • Poles operations, underground activity, help
  • other help, Polish underground movement , Jewish underground movement , medical, acquaintances
  • Stanisław Sierpiński włącza się do pracy w sanitariacie GL. Pierwsze spotkania odbywają się na ul. Wareckiej 10.

  • 30