Jeszcze przed utworzeniem getta w Warszawie gr...

 • NO
 • Jeszcze przed utworzeniem getta w Warszawie grupa Iwańskiego przerzucała szczególnie zagrożonych Żydów przez zieloną granicę na tereny niezajęte przez Niemców. Akcja pomocy po zamknięciu getta przybrała na sile. Wyprowadzani z getta przechodzili przez żydowski skład drzewa braci Kopytów przy ul. Siennej 49 do mieszkania "Bystrego", gdzie albo zostawali, albo też byli kierowani do innych punktów. Jednym z takich punktów były sutereny pofabryczne pod domem przy ul. Franciszkańskiej 12.

 • before Ghetto
 • Poles operations, underground activity, housing, help
 • Polish underground movement , housing assistence , help from other organisation
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 175-177
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Related people:

  • Iwański Henryk

   an AK (the Home Army) officer, maintains contact with the Jewish Military Union (ZZW)

  • Gościmski January Zdzisław

   Kierował grupą w ramach Wojskowego Związku Walki Zbrojnej, która przerzucała szczególnie zagrożonych Żydów przez zie...

  • Góra Władysław

   Policjant granatowy, pomagał w grupie Iwańskiego w przeprowadzaniu Żydów z getta na aryjską stronę i/lub przez zielo...

  • Nowicki Adam

   Policjant granatowy, pomagał w grupie Iwańskiego w przeprowadzaniu Żydów z getta na aryjską stronę i/lub przez zielo...

  Related places:

  • Franciszkańska 12

   Sutereny pofabryczne pod domem przy Franciszkańskiej 12 stanowiły punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa...

  • Sienna 49

   Skład drzewa braci Kopytów - tędy przechodzili wyprowadzani z getta