Given name: nn Family name: Grodzka/i

  • NO
  • Female
  • nn
  • Grodzka/i
  • From Warsaw
  • Polish
  • in an apartment
  • U państwa Grodzkich przypadkowo Feliks Cywiński zetknął się z właścicielką mieszkania na Sapizyńskiej 19, która wynajeła mu swoje mieszkanie na kilka miesięcy.

  • Poles operations, housing, help
  • other help, individual help , one-off help, acquaintances