Sztafeta oszczerców

  • Wiera
  • Gran (Grynberg)
  • Paryż
  • 1980
  • wspomnienia osobiste
  • tak
  • nie
  • polski
  • Książka jest sfiszkowana dosyć skrótowo, jedynie podstawowe fakty. Książka jest bardzo emocjonalna, polemiczna wobec osób, które skrzywdziły Autorkę Jest strasznie złośliwa wobec rozmaitych osób i bardzo krytyczna