Przekupieni policjanci - żydowski i polski: Wi...

  • TAK
  • Przekupieni policjanci - żydowski i polski: Wiera wychodzi. Utlenia włosy, idzie do szpitala św Rocha, gdzie spędza parę dni w służbowym mieszkaniu dra Tylickiego, potem w mieszkaniu felczera tego szpitala - p. Hilbe. Potem w kryjówce na Mokotowie u Bednarskich

  • sierpień 42
  • wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • kryjówka, lekarze, policja polska, policja żydowska, strona aryjska, twórcy, wyjście z getta
  • Gran (Grynberg), Wiera, Sztafeta oszczerców

  • 35