Tuż przed wybuchem wojny na wakacjach w Orlowi...

  • TAK
  • Tuż przed wybuchem wojny na wakacjach w Orlowie. Ma jechać do Francji 1-09-39. W Warszawie - 1-09 śpiewa w kawiarni Palladium, matka, siostra Hela

  • przed wojną
  • życie prywatne / życie codzienne
  • twórcy, życie prywatne
  • Gran (Grynberg), Wiera, Sztafeta oszczerców

  • IIop1,Gr
  • Powiązani ludzie:

    Powiązane miejsca: