Przyjaciele rozchodzą się do swoich warsztatów...

 • YES
 • Przyjaciele rozchodzą się do swoich warsztatów: Jankiel Gruszka do fabryki szczotek, Rozowski i Kaufman do Roericha, Henach, Edzia i Władka do Toebbensa. Paw postanowił się ukryć. Byli prawdopodobnie ostatnimi, którzy opuścili budynek. Zjawili się Niemcy, zaglądali wszędzie, szukali ukrywających się Żydów. Ulice były wyludniona, zawalone fragmentami rozbitych mebli, podartej pościeli - jak po pogromie.

 • sierpień 1942
 • deportation
 • German operations
 • activists, Germans, Shops, street, deportation
 • 83
 • Related people:

  • Gruszka Jankiel

   After the liquidation of the Small Ghetto Wladka shared a flat at Nowolipie Street No. 69 with him and three other f...

  • Rozowski Welwel

   During the First Action in August 1942, together with a group of six friends (he helped each of them to leave throug...

  • Kaufman Mojsze

   An activist of the Central Committee of the Bund in Vilnius. Sent to work in Warsaw. Worked in Roerich's shop when t...

  • Russ Henach

   He was in charge of youth organisations in the ghetto. He was the head of the house in the common flat at Nowolipie...

  • Russ Edzia

   She went to school with the author, they were both Skiff and Zukunft activists; they lived together at Nowolpie Stre...

  • Meed Władka

   the author of memoirs. During the First Action she loses her mother and brother. After the liquidation of the Small...

  Related places:

  • Nowolipie 69

   workshop workers live there after a 'move' and the liquidation of the Small Ghetto. Wladka shares the flat - two dar...