Po kapitulacji powstania warszawskiego zdecydo...

 • NIE
 • Po kapitulacji powstania warszawskiego zdecydowaliśmy, że rodzice wyjdą z Warszawy

 • tuż po 2.10.44
 • tuż po 2.10.44
 • powstanie warszawskie
 • życie prywatne/życie codzienne
 • 75,76,77,93
 • Powiązani ludzie:

  • Chaskielewicz Stefan

   matura w Gimnazujm Zgromadzenia Kupców w Warszawie, studia wyższe w Belgii, kurs techiki fotografii graficznej w Wie...

  • Chaskielewicz ojciec Nieznane

   przed wojną był szefem przedstawicielstwa na Polskę i Gdańsk belgijskich zakładów przemysłu fotochemicznego GEVAERT,...

  • Chaskielewicz Nieznane

   matka autora, 7 września 42 Stefan wpisał matkę nielegalnie na listę piekarzy i tak uratował ją przed wywiezieniem,...