Imię: Nieznane Nazwisko: Chaskielewicz

  • TAK
  • Kobieta
  • Chaskielewicz
  • 1882
  • matka autora, 7 września 42 Stefan wpisał matkę nielegalnie na listę piekarzy i tak uratował ją przed wywiezieniem, od X 42 do końca I 43 mieszka na Franciszkańskiej, w końcu stycznia 43 przechodzi na str.aryjską, ukrywa się w kilku mieszkaniach. Po kapitulacji powst.warsz. w obozie w Ursusie, stamtąd wywieziona w okolice Mielca do wsi Antolka. Do Warszawy wraca w początkach marca 45.

  • wokół autora
  • 9-93,145