Imię: Nieznane Nazwisko: Chaskielewicz ojciec

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chaskielewicz ojciec
  • 1877
  • przed wojną był szefem przedstawicielstwa na Polskę i Gdańsk belgijskich zakładów przemysłu fotochemicznego GEVAERT, w gettcie w szopie Schultza, potem dzięki protekcji syna na liście piekarzy, od X 42 do końca I 43 mieszka na Franciszkańskiej, w końcu stycznia przechodzi na str.aryjską, ukrywa się w kilku mieszkaniach. Po kapitulacji powst.warsz. wychodzi z Warszawy - wywieziony z obozu w Ursusie w okolice Mielca do wsi Antolka. Do Warszawy wraca w początkach marca 45.

  • inteligencja
  • 9,10,11,12,13, 14,15