Po dramatycznych wydarzeniach 29 lipca Stefan...

 • NIE
 • Po dramatycznych wydarzeniach 29 lipca Stefan z matką idą na Kruczą i zostają tam na czas powstania warszawskiego

 • 1944-07-29
 • powstanie warszawskie
 • mieszkaniowe
 • 67,68
 • Powiązani ludzie:

  • Chaskielewicz Stefan

   matura w Gimnazujm Zgromadzenia Kupców w Warszawie, studia wyższe w Belgii, kurs techiki fotografii graficznej w Wie...

  • Chaskielewicz Nieznane

   matka autora, 7 września 42 Stefan wpisał matkę nielegalnie na listę piekarzy i tak uratował ją przed wywiezieniem,...

  • T Nieznane

   gospodyni mieszkania na Kruczej. Pochodziła ze skromnego środowiska, nie pracowała, owdowiała przed wojną, miała nas...

  • Nieznane Mirka

   córka pani T.,młoda

  • Nieznane Weronika

   siostra pani T., wdowa po dróżniku kolejowym, mieszka na Kruczej

  • Nieznane Irena

   ukrywała się w mieszkaniu pani T. na Kruczej. Osoba samotna, ponad 40letnia, mało inteligentna

  • "krakowianka" Nieznane

   młoda krakowianka z 5-letnią córeczką, przystojna, niesemicki wygląd, mówi dość dziwną polszczyzną, twierdzi,że to g...

  Powiązane miejsca:

  • Krucza

   mieszkają pani T z córką Mirką i siostrą Weroniką, ukrywają dwie Żydówki i dziecko, okresowo kilka innych osób, w ty...