Krucza Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Krucza
  • mieszkanie na I piętrze w poprzecznej oficynie
  • w mieszkaniu
  • pomoc
  • pomoc lokalowa
  • mieszkają pani T z córką Mirką i siostrą Weroniką, ukrywają dwie Żydówki i dziecko, okresowo kilka innych osób, w tym pomieszkuje tam ojciec Chaskielewicza od lutego 44 do sierpnia 44

  • 58,59,67,68