Na Leszno mieszkała Ida i Szlomo Rottenbergowi...

  • TAK
  • Na Leszno mieszkała Ida i Szlomo Rottenbergowie z synami Ryśkiem i Mietkiem. W 1941 r. dołączyła do nich córka Anna Lanota, mężatka, która wróciła z Kowna. Przywiozła szczepionki przeciwko tyfusowi, pieniądze i ubrania na sprzedaż. Okazało się, że matka jest już rekonwalescentką po tyfusie. Anna mieszkała w getcie w innym miejscu, ale przynosiła rodzicom żywność. Rodzice zostali zabrani zbrani do Treblinki w pierwszej akcji. Kiedy Anna przybiegła do nich zastała na kuchni jeszcze ciepły garnek i rozrzucone zdjęcia.

  • 1940-00-00
  • 1942-00-00
  • w getcie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe, wysiedlenie