Imię: Szlomo Nazwisko: Rottenberg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Szlomo
 • Rottenberg
 • lipiec/sierpień 1942 r
 • Treblinka
 • Nie
 • Spoza Warszawy
 • Łódź ul. Mikołajewska 63 (obecnie Sienkiewicza)
 • Warszawa getto ul. Leszno
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • Najmłodszy syn Ryfki i Szmula. Jego ojciec miał majątek ziemski w Skryhiczynie, sprzedawał też drzewo i spławiał je wodą, miał też tartak. Szlomo jako jedyny mieszkał w mieście, w Łodzi. Jego rodzeństwo uprawiało ziemię w okolicach Skryhiczyna. Ożenił się z Idą Pilicer w 1905 r. Mieli czworo dzieci, najstarsza Chana (Anna Lanota) ur. w 1915 r., Ryszard (Cwi) ur. w 1917 r., Mieczysław (Mordechaj) ur. w 1920 r. i najmłodszy Zalmek, który był sparaliżowany od pasa w dół na skutek błędu jakiejś operacji, zmarł przed wojną. Na początku wojny wyjechał z rodziną do Warszawy. W getcie zamieszkali na Leszno, z dwoma synami. W czasie pierwszej akcji wysiedleńczej został zabrany z żoną do Treblinki.

 • w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, wysiedlenie