Leszno w pobliżu Białej. Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Leszno w pobliżu Białej.
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • mieszkaniowe
  • Na Leszno mieszka Ida i Szlomo Rottenbergowie z synami Ryśkiem i Mietkiem.