Matka ma siwe włosy - niedawno oficer niemieck...

  • TAK
  • Matka ma siwe włosy - niedawno oficer niemiecki groził kierownikowi Rudnickiemu rozstrzelaniem, jeżeli z sali nie usunie robotników z siwymi włosami

  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Niemcy, szopy, życie prywatne
  • I 207