Matka ma siwe włosy - niedawno oficer niemieck...

  • YES
  • Matka ma siwe włosy - niedawno oficer niemiecki groził kierownikowi Rudnickiemu rozstrzelaniem, jeżeli z sali nie usunie robotników z siwymi włosami

  • deportation
  • German operations
  • Germans, Shops, private life
  • I 207