Imię: Nieznane Nazwisko: Rudnicki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Rudnicki
  • kierownik w szopie Schultza

  • urzędnicy
  • I 207