Łukasiewicz pyta Gryżewskiego o Grynberga. Dla...

 • NIE
 • Łukasiewicz pyta Gryżewskiego o Grynberga. Dla autorki to pierwszy sygnał spraw żydowskich (częstochowskich), które zaniknęły podczas Powstania (szmalcownictwo i donosicielstwo).

 • donos, działania Polaków, szmalcownictwo
 • atmosfera
 • 107,319- 320
 • Powiązani ludzie:

  • Łukasiewicz Nieznane

   Piekarz z Powązek. Sąsiad Bermanów w gajówce w Spaleniu.

  • Temkin - Bermanowa Barbara

   Autorka "Dziennika z podziemia". Wykształcenie na poziomie średnim i podstawowym zdobyła dzięki pomocy sta...

  • Grynberg Zygmunt

   Lekarz warszawski. Spowinowacony z rodziną Jakuba Bermana. Ukrywał się na Marymoncie. Napisał pracę o Treblince, któ...

  • Gryżewski Nieznane

   Występuje we wspomnieniach Basi Berman. Związany z ukrywaniem Żydów