Lat 61, urządzono pogrzeb przez Biuro pogrzebo...

  • TAK
  • Lat 61, urządzono pogrzeb przez Biuro pogrzebowe Wieczność

  • 1940-10-16
  • 1940-10-16
  • przed gettem
  • życie prywatne / życie codzienne
  • śmierć
  • 26, ogł
  • Powiązani ludzie: