Imię: Ch.M. Nazwisko: Jakubson

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ch.M.
  • Jakubson
  • 1879
  • 10-40
  • Warszawa
  • lat 61, urządzono pogrzeb, przez Biuro pogrzebowe Wieczność

  • śmierć
  • 26, ogł