Lat 61, urządzono pogrzeb przez Biuro pogrzebo...

  • YES
  • Lat 61, urządzono pogrzeb przez Biuro pogrzebowe Wieczność

  • 1940-10-16
  • 1940-10-16
  • before formation of the ghetto
  • private life / daily life
  • death
  • 26, ogł
  • Related people: