Jeszcze przed utworzeniem getta w Warszawie gr...

 • NIE
 • Jeszcze przed utworzeniem getta w Warszawie grupa Iwańskiego przerzucała szczególnie zagrożonych Żydów przez zieloną granicę na tereny niezajęte przez Niemców. Przerzutami kierował January Zdzisław Gościński. Akcja pomocy po zamknięciu getta przybrała na sile. Wyprowadzani z getta przechodzili przez żydowski skład drzewa braci Kopytów przy ul. Siennej 49 do mieszkania "Bystrego", gdzie albo zostawali, albo też byli kierowani do innych punktów.
  Jednym z takich punktów było mieszkanie inż. Kamińskiego przy Chmielnej 24.

 • przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Powiązani ludzie:

  • Kamiński (Inżynier) Nieznane

   Jego mieszkanie stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydó...

  • Iwański Henryk

   oficer AK, utrzymujący kontakt z ŻZW.Kapitan rezerwy WP. Jako uczestnik powstań śląskich musiał ukrywać się przed ge...

  Powiązane miejsca:

  • Chmielna 24

   Mieszkanie inż. Kamińskiego, które stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególn...