Chmielna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chmielna
 • 24
 • przed gettem, w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa
 • Mieszkanie inż. Kamińskiego, które stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176