J. D. Landau oczekiwał na Karskiego, stojąc w...

 • TAK
 • J. D. Landau oczekiwał na Karskiego, stojąc w bramie przy Pl. Muranowskim. Był ubrany w mundur oficera SS, w ręku miał karabin. Nie wiedział dokładnie na kogo czeka, ale po rodzaju broni, jaką dostał, wiedział, że to bardzo ważna postać. Poprzedniego dnia, jego dowódca - Seweryn Bekerman powiadomił go, że ma ochraniać z innym kolegą przybysza z polskiej strony. Dowódca był bardzo zdenerwowany, zapowiedział, że chłopcy odpowiadają za przybysza głową. Podczas wejścia do getta Karski stuknął głową w rurę. Landau powiedział do niego: Schyl się. " Co, mam się może modlić ? Landau nie uczestniczył w rozmowach, ale wraz z kolegą ubezpieczał Karskiego i Leona Feinera z tyłu.

 • 1942-00-00
 • wrzesień 1942
 • sierpień lub wrzesień 1942
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, Polacy
 • Losy żydowskie. Świadectwo żywych, pod red. M. Turskiego

 • [s., 142]
 • Landau spotkał Karskiego w 1993r., gdy ten przyjechał do Australii z serią odczytów. Karski nie mógł go poznać. Landau przypomniał mu niektóre szczegóły z jego pobytu w getcie. Wtedy Karski krzyknął: Matko Boska, to ty jesteś ten Janek, bo skąd znałbyś takie szczegóły...

 • Powiązani ludzie:

  • Landau Jan Dawid

   Członek Żydowskiego Związku Wojskowego. Pseudonim "Dudek". W 40r. wyszedł z getta i krótko był w partyzant...

  • Bekerman Seweryn (Sewek)

   Przełożony Jana Dawida Landaua w Żydowskim Związku Wojskowym. --wrzesień 42r. Zlecił Landauowi ubezpieczanie Karskie...

  • Łopata Nieznane

   Dwaj bracia. Działacze Żydowskiego Związku Wojskowego. Jeden z nich był przełożonym J. D. Landaua i zlecił mu ochran...

  • Geller Szlomo (Salek)

   Członek Żydowskiego Związku Wojskowego. Kolega J. D. Landaua - wrzesień 42

  • Zygota Chaskiel

   Członek Żydowskiego Związku Wojskowego. Kolego J. D. Landaua w organizacji.

  • Szapiro Ben

   Członek Żydowskiego Związku Wojskowego. Kolega J.D.Landaua w organizacji.

  • Grynszpan Julek

   Członek Żydowskiego Związku Wojskowego. Kolega J.D.Landaua w organizacji.

  • Apfelbaum Dawid

   Członek Żydowskiego Związku Wojskowego. Kolega J.D. Landaua w organizacji.

  • Feiner Leon

   Działacz Bundu. Oprowadzał po getcie Karskiego.