Imię: Dawid Nazwisko: Apfelbaum

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Dawid
  • Apfelbaum
  • Z Warszawy
  • Członek Żydowskiego Związku Wojskowego. Kolega J.D. Landaua w organizacji.

  • działacze
  • Losy żydowskie. Świadectwo żywych, pod red. M. Turskiego

  • [s., 145]