Grzegorz Fedorowski, lekarz, przez 10 tygodni...

 • NIE
 • Grzegorz Fedorowski, lekarz, przez 10 tygodni ukrywał się na oddziale obserwacyjnym w szpitalu św. Stanisława na Woli. Ukrywały się tam też inne osoby pochodzenia żydowskiego.

 • 1943-00-00
 • 1943-00-00
 • w połowie 1943 r.
 • mieszkaniowe, pomoc
 • konspiracja polska, pomoc lokalowa
 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Relacja Grzegorza Fedorowskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176, 177
 • Powiązani ludzie:

  • Trzebiński Nieznane

   Lekarz ze szpitala św. Stanisława na Woli, ordynator oddziału obserwacyjnego. Współpracował z Henrykiem Iwańskim prz...

  • Iwański Henryk

   oficer AK, utrzymujący kontakt z ŻZW.Kapitan rezerwy WP. Jako uczestnik powstań śląskich musiał ukrywać się przed ge...

  • Fedorowski Grzegorz

   Mieszkał z żoną na terenie Parafii Wszystkich świętych, lekarz.Po wyjściu z getta przez 10 tygodni ukrywał się w szp...

  Powiązane miejsca: