Fajga Ejno przebywała na pl. Kercelego 16 sier...

  • NIE
  • Fajga Ejno przebywała na pl. Kercelego 16 sierpnia 1941 bez opaski i przepustki. Została rozpoznana przez plut. Eugeniusza Ratajczyka z 7. komisariatu polskiej policji. Na placu Kercelego chciała odebrać należne pieniądze od handlarza. Na komisariacie wpłaciła 110 zł kaucji i została zwolniona do dzielnicy żydowskiej. 7.11 skazana na 150 zł grzywny za brak opaski. Dwukrotnie odwołuje się od wyroku, 1 grudnia 1941 prosząc o uniewinnienie z powodu ciężkiej sytuacji finansowej i choroby oraz 17.02.1942 wnosi o rozłożenie na miesięczne raty. Wniosek zostaje przyjęty, ma płacić raty po 50 zł.

  • 1941-08-16
  • w getcie
  • działania Polaków, życie prywatne/życie codzienne
  • handel, policja polska