APW Archiwum Sądu Niemieckiego w Warszawie 1940-1944, sygn. 72/1207/2334 akta sprawy F. Ejno

 • dokumenty sądowe
 • nie
 • tam i wtedy
 • niemiecki, polski
 • Akta w sprawie karnej p-ko: Fajdze Ejno, zam. W-wa ul. Gęsia 27/65 – za przebywanie w dzielnicy aryjskiej bez przepustki i opaski, skazana na 150 zł kary pieniężnej.

  Archiwum Państwowe w Warszawie ul. Krzywe Koło 7
  00-270 Warszawa
  archiwum@warszawa.ap.gov.p