Imię: Eugeniusz Nazwisko: Ratajczyk

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Eugeniusz
 • Ratajczyk
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Polak
 • Plutonowy z 7. komisariatu policji polskiej

 • w getcie
 • działania Polaków
 • obcy człowiek, policja polska