Doszło do kilku spotkań na ulicach z osobami u...

 • NIE
 • Doszło do kilku spotkań na ulicach z osobami ukrywającymi się, a znanymi mi z getta

 • 1943
 • życie prywatne/życie codzienne
 • znajomi
 • 36
 • Powiązani ludzie:

  • Nieznane Alina

   w getcie była żoną Ryszarda Gerstensanga, po stronie aryjskiej służącą u Niemców niedaleko ul 6 Sierpnia. Po powstan...

  • Gerstensang Ryszard

   Kierownik kolumny robotników żydowskich idących do pracy poza getto, sąsiad Chaskelewiczów z Franciszkańskiej. Jego...

  • Chaskielewicz Stefan

   matura w Gimnazujm Zgromadzenia Kupców w Warszawie, studia wyższe w Belgii, kurs techiki fotografii graficznej w Wie...