Imię: Alina Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Kobieta
  • Alina
  • w getcie była żoną Ryszarda Gerstensanga, po stronie aryjskiej służącą u Niemców niedaleko ul 6 Sierpnia. Po powstaniu warszawskim wywieziona do obozu jenieckiego w Niemczech. Tam poznała jakiegoś Polaka, wróciła z nim do Polski i wyszła za niego

  • wokół autora
  • znajoma i koleżanka z pracy Stefana Chaskielewicza

  • 37