Imię: Ryszard Nazwisko: Gerstensang

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ryszard
  • Gerstensang
  • Kierownik kolumny robotników żydowskich idących do pracy poza getto, sąsiad Chaskelewiczów z Franciszkańskiej. Jego żoną była Alina. Wyjechał na fałszywym paszporcie na roboty do Prus Wschodnich, w transporcie kolejowym został rozpoznany przez robotników polskich i uciekł w Królewcu od swojej grupy. Został pracownikiem paramilitarnej niem. organizacji technicznej TODT i pracował jako kreślarz w Tallinie. Po wojnie wrócił do Warszawy i szukał swojej żony, ale ta związała się z innym. Ryszard wyjechał do Ameryki Pd.

  • wokół autora
  • przyjaciel Stefana Chaskielewicza

  • 37,38