Imię: nieznane Nazwisko: Wertman

 • TAK
 • Mężczyzna
 • nieznane
 • Wertman
 • Brak informacji
 • getto warszawskie
 • Żyd
 • piwnica
 • Kierownik wydziału szpitalnictwa (w Gminie?). Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schronie po budynkiem Gęsia 3, przygotowanym przez pracowników szpitala. 11 maja 1943 r. Niemcy, na skutek donosu pracowników szpitala, odkryli schron. Wyszedł ze schronu razem z innymi mieszkańcami. Został zastrzelony lub wywieziony w nieznanym kierunku.

 • powstanie w getcie
 • działania Niemców
 • inteligencja, wysiedlenie