Imię: I. Nazwisko: Stabholc

 • TAK
 • Mężczyzna
 • I.
 • Stabholc
 • 1943
 • 11 maja lub później
 • Nie
 • Spoza Warszawy
 • getto warszawskie
 • Żyd
 • wyższe
 • piwnica
 • Inżynier. W ostatnim okresie getta kierownik gospodarczy w szpitalu na Gęsiej 6. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schronie po budynkiem Gęsia 3, przygotowanym przez pracowników szpitala. 11 maja 1943 r. Niemcy, na skutek donosu pracowników szpitala, odkryli schron. Wyszedł ze schronu razem z innymi mieszkańcami. Został zastrzelony lub wywieziony w nieznanym kierunku.

 • powstanie w getcie
 • inteligencja, kryjówka, śmierć, świadomość Zagłady, wysiedlenie