Relacja 301-5061; w Archiwum ŻIH

 • nieznane
 • Polisiuk
 • relacja, reportaż, wspomnienia osobiste
 • nie
 • nie
 • polski
 • Reportaż pt. "Ostatnia blokada, 19.04.1943-27.05.1943 r.", pisane w czerwcu 1943r. przez lekarza szpitala żydowskiego. Reportaż znajdował się w archiwum żydowskiego ruchu podziemnego. Los autora nieznany, dotyczy ostatnich dni szpitala w getcie i losów lekarzy oraz przejścia autora na polską stronę, 14 stron. Autor opisuje dokładnie schron utworzony przez lekarzy. Schronów było sześć, ale autor brał udział w przygotowaniu jednego z nich. Wychodził nocami w poszukiwaniu żywności. Wymienia kilka nazwisk swoich znajomych z innych schronów, którzy zostali złapani przez Niemców i wywiezieni lub rozstrzelani na Gęsiówce. W schronie mieszkał do 11 maja, tego dnia Niemcy odkryli schron. Udało mu się wydostać, razem z innymi 13 osobami, poprzez korytarze piwniczne do innego schronu pod szpitalem. W sumie zostało ich tylko 60 osób, w tym 3 lekarzy. Rozeszli się z tego ostatniego schronu w różne strony. 13 maja, razem z trzema innymi osobami, postanowił wyjść z getta. Parę dni przedzierał się przez gruzy, po drodze zginął jeden z nich. Dotarli do domu na ul. Przejazd, z którego było wyjście na stronę aryjską, ale wyjście było niebezpieczne, Niemcy nadal polowali na Żydów. Pomogli spotkani w piwnicy i opłaceni aryjczycy. Dostarczyli im ubrania i żywność. W nocy z 26 na 27 maja wyszedł na zewnątrz, ktoś przeprowadził go do pani M., u której mógł się ukryć. Jego dwaj towarzysze mieli wyjść później. Już ich więcej nie spotkał.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  secretary@jhi.pl
  www.jhi.pl

 • Powiązani ludzie:

  • Keller Nieznane

   Inżynier. Dzień przed powstaniem znalazł się w jednym z sześciu schronów utworzonych w podziemiach szpitala na Gęsie...

  • Tronkenheim Nieznane

   Były senator. Znalazł się, razem z rodziną, w jednym ze schronów w podziemiach szpitala na Gęsiej 6. Jego schron zos...

  • Sigelbaum Nieznane

   Żona członka Rady Narodowej w Londynie. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukryła się razem z synem w schronie...

  • Stabholz Ignacy

   inżynier, dyr. szpitala na Gęsiej, na pocz. powstania ukrywał się w bunkrze pod szpitalem

  • Polisiuk Nieznane

   Autor relacji 301-5061Ordynator szpitala na Gęsiej, ginekolog, na pocz. powstania ukrywał się w bunkrze pod szpitale...

  • Wortman Nieznane

   kierownik Wydziału Szpitalnictwa, na pocz. powstania ukrywał się w bunkrze pod szpitalem na Gęsiej

  • Górwicz Nieznane

   Lekarz, kierownik ampułkarni w szpitalu Gęsia 6/8, kierownik. Przed powstaniem urządził jeden ze schronów w getcie,...

  • Gitler T.

   Lekarz. Najbliższy przyjaciel dra Polisiuka. W ostatnim okresie przed powstaniem pracował w szpitalu na Gęsiej 6. Dz...

  • Rochman Nieznane

   przełożona pielęgniarek w szpitalu na Gęsiej

  • Rotenberg Nieznane

   Jeden z dyrektorów Zakładu Zaopatrzenia Pomocy Społecznej. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schr...

  • Fenigstein Nieznane

   Lekarz, w ostatnim okresie getta pracował na Gęsiej 6. Od 19 kwietnia ukrywał się, razem z żoną, w schronie utworzon...

  • Fliderbaum Nieznane

   Intendent (kierownik gospodarczy) szpitala na Gęsiej 6. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schroni...

  • Bieleńki Owsiej

   Na pocz. powstania był zupełnie załamany i dobrowolnie wyszedł z kryjówki, by zgłosić się na Umschlagu

  • Brandwajn M.

   Lekarz. W końcowym okresie getta pracował w szpitalu na Gęsiej 6. Zastrzelony, gdy uciekał z płonącego szpitala na G...

  • Braude - Hellerowa Anna

   w czasie powstania ukrywała się w bunkrze pod szpitalem na Gęsiej

  • Borkowski Nieznane

   Lekarz, w ostatnim okresie getta pracował na Gęsiej 6. Od 19 kwietnia ukrywał się, razem z żoną, w schronie utworzon...

  • Świeca Nieznane

   Adwokat. Dzień przed wybuchem powstania w getcie, ukrył się w schronie pod budynkiem szpitala na Gęsiej 6, przygotow...

  • Munwez Nieznane

   Lekarz. W końcowym okresie getta był jednym z ordynatorów szpitala na Gęsiej 6. Dzień przed wybuchem powstania w get...

  • Chojer Nieznane

   aptekarz; ukrywał się do 11 maja 43 na terenie szpitala na Gęsiej; zginął w ruinach prawdopodobnie po 27 maja 43

  Powiązane miejsca:

  • Przejazd 7

   27 maja 43 tunelem z tej piwnicy, do piwnicy Przejazd 5, przeszedł dr Polisiuk i w ten sposób znalazł się po aryjski...

  • Gęsia

   rejon ulic Gęsiej, Smoczej i Miłej, gdzie ukrywała się po powstaniu w getcie grupa 8 osób, m.in. Łazarz Menes, Nachm...