Given name: Unknown Family name: Szon (2)

 • (1, 2) YES
 • (1, 2) Male
 • (1) Szon , (2) Szon
 • (1) 17/18 April 1942
 • (1) Warszawa
 • (1, 2) No information
 • (1)

  lived at Nowolipie Street No.5, shot

  (2)

  drukarz Naszego Przeglądu, zabity na Mylnej -, przy murze szpitala ewangelickiego, wraz z synem - uratowany cudem - ciało syna go przykryło

  • (1) Jews
  • (2) workers
 • (1)

  "Documents from the State Archive of New Records regarding the Warsaw Ghetto "

 • (1) [28,, s., 40], (2) 142