Imię: Nieznane Nazwisko: Szipa

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Szipa
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Dr Szipa przez krótki czas ukrywał się razem z Beryszem Aurbachem po aryjskiej stronie.

  • mieszkaniowe, pomoc
  • konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa