Imię: Nieznane Nazwisko: Guterman

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Guterman
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Przez krótki czas ukrywał się razem z Beryszem Aurbachem po aryjskiej stronie.

  • konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa