Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
  • mieszkaniowe, pomoc
  • konspiracja polska, pomoc lokalowa
  • Berysz Aurbach ukrywa się w różnych miejscach po aryjskiej stronie.