Imię: Sergiusz Nazwisko: [nieznane]

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Sergiusz
  • [nieznane]
  • Nieznana
  • Rosjanin, ukrywa Żydów wysoki, szczupły o dziwnie małej głowie pochodzi ze starej, rosyjskiej ziemiańskiej rodziny, wykształcony, głęboko wierzący, w przybocznej gwardii cara , kobieciarz. Po rewolucji uciekł do Polski. Miał ogromny majątek ziemski - na ziemiach polskich - zajęty przez Rosjan 39 - Stolin. Członek białoruskiej organizacji antykomunistycznej. Rodzina uciekła do Anglii, mał kochankę Żydówkę miał dwa mieszkania - Waliców i Zygmuntowska - w obu ukrywał ŻYdów.

  • inteligencja
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 118