Waliców Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Waliców
 • 14
 • lewa oficyna, II piętro
 • w mieszkaniu
 • pomoc
 • pomoc lokalowa
 • mieszka Sergiusz

 • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

 • 115