Imię: Szymon Nazwisko: Niewiażski

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Szymon
 • Niewiażski
 • Niewiarski, Niewiazski
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Łódź
 • Otwock, Świder, Warszawa ul. Stalowa 39/41
 • Żyd
 • w mieszkaniu
 • inne zagrożenie, rozpoznanie
 • Po ucieczce z Łodzi do Warszawy w 1939 r. Szymon Niewiażski zamieszkał z rodziną w Otwocku, w mieszkaniu wynajętym od p. Słonimskich. Później musieli przeprowadzić się do otwockiego getta. Rodzina uciekła stamtąd w dniu likwidacji getta, i znów znalazła schronienie u Słonimskich, w zarządzanym przez nich domu w Świdrze. Byli tam szantażowani, wówczas Słonimski przeprowadził ich do innego swojego mieszkania - na Pradze.

  Szymon Niewiazski, wraz z ojcem, bratem Salomonem, siostrą Eugenią, szwagrem Adamem Zawadzkim, siostrą Cecylią i jej mężem Michałem Aszem, ukrywał się na ul. Stalowej 39/41. W sierpniu 1944 roku został ciężko ranny w czasie uderzenia pocisku w dom. Wywieziony ze szpitala przez pana Stefana Słonimskiego, został wyleczony i przeżył wojnę.

 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, znajomi
 • s. 29-31