Przed likwidacją getta w Otwocku Słonimscy nak...

  • NIE
  • Przed likwidacją getta w Otwocku Słonimscy nakłonili Eugenię Niewiażską do opuszczenia getta, i bezinteresownie oddali jej do dyspozycji mieszkanie w Świdrze. Eugenia przeniosła się tam z 80-letnim ojcem Jochelem Dawidem i siostrą Cecylią. Reszta rodziny - Salomon i Szymon Niewiażscy oraz mężowie Eugenii Jakub Braudo i Cecylii Michał Asz - dołączyła do nich w dniu likwidacji getta w Otwocku, 19 sierpnia 1942 r.

  • 1942-08-00
  • 1942?
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Oświadczenia złożone przez Salomona Niewiażskiego, Eugenię Niewiażską, Adama Zawadzkiego, Jakuba Braudo w sprawie przeciwko Stefanowi i Łucji Słonimskim.

  • s. 29,30,31, 33