Relacja 301-4890; w Archiwum ŻIH

  • Adam
  • Zawadzki
  • relacja
  • nie
  • tuż po wojnie
  • polski
  • Relacja złożona 8 września 1947, dotycząca pomocy udzielonej autorowi i jego rodzinie przez państwa Słonimskich z Otwocka.