Imię: Nieznane Nazwisko: Nadelman- ojciec

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Nadelman- ojciec
  • dentysta. 6 września 39 z żoną i córkami opuszcza Warszawę. Parę miesięcy mieszkają w Maciejowie i w Łucku. Wiosną 40 dostał posadę po Lwowem, mieszka z żoną i córką Leonią we Lwowie. Jesienią 41wyjeżdżają do Warszawy. Mieszkają na terenie małego getta 5-6 miesięcy. Gdy je zlikwidowano pracują w szopach Toebbensa. W sierpniu 42 przechodzą na stronę aryjską Nadelman ukrywa się u znajomych córki. Późną jesienią 42 jedzie z żoną w okolice Mielca,wracają do Warszawy, mieszkają w kilku miejscach. Wojnę przeżył.

  • lekarze