Imię: Nieznane Nazwisko: Nadelman matka

  • TAK
  • Kobieta
  • Nadelman matka
  • 6 września 39 opuszcza z mężem i córkami Warszawę, docierają do Maciejowa. Tam mieszkają, potem w Łucku i we Lwowie. Jesienią 41 jadą do Warszawy. Mieszkają na terenie małego getta, potem pracują i mieszkają w szopie Toebbensa. W sierpniu 42 przechodzą na stronę aryjską. Pani Nadelman mieszka z córką u Marii Goryłówny ok. 3 miesiące. Potem jedzie z mężem w okolice Mielca. Na pocz.43 wracają do Warszawy, mieszkają w kilku miejscach. Wojnę przeżyła.

  • wokół autora