Given name: Unknown Family name: Lichtenbaum (senior)

  • YES
  • Lichtenbaum (senior)
  • father (?) of the engineer Marek Lichtenbaum

  • Judenrat
  • Czerniakow, Adam Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942, (The Warsaw Diary of Adam Czerniakow)

  • 193