Imię: Stanisław Nazwisko: Lange

 • NIE
 • Mężczyzna
 • Stanisław
 • Lange
 • Z Warszawy
 • Kopernika 18
 • Właściciel restauracji "Pani Domu". Pomieszczenie gospodarcze przy tej restauracji stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

 • przed gettem, w getcie
 • konspiracja, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc od innej organizacji
 • Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s.176